Smluvní podmínky

» Vraťte se zpět na domovskou stránku

Upni si to - Sdílení obrázků zdarma neodpovídá za obsah nahraných souborů, odpovědnost nese vlastník.

Zákaz nahrávání:

  • Pornografického materiálu (Zahrnuje explicitní sexuální aktivitu, nahotu nebo jiný sexuální obsah)

  • Nenávistného nebo urážlivého obsahu (Obsah, který podněcuje nenávist vůči chráněným skupinám, zneužívá bezbranné osoby nebo je využíván ke kyberšikaně)

  • Propagace terorismu (Obsah s cílem podněcovat násilí, oslavovat teroristické útoky nebo jinak propagovat teroristické činy)

  • Autorsky chráněného materiálu